Wystawiennictwo rozpoczęło się w liceum. Na zajęciach tych mieliśmy nauczyć się projektowania wystaw i targów. Naszym zadaniem było zdobyć umiejętność opracowywania plastycznego ekspozycji, ale także sposobu wystawiania eksponatów w architekturze pawilonów wystawowych.

 


IMiNS // WSR // Forum WSR // WSR, Szkoła Fotografii // Szkola i Kursy Wizazu // Strony sluchaczy WSR - powrot